Kvinnor som älskar för mycket

Kvinnor som älskar för mycket  av  Robin Norwood

Många kvinnor dras hela tiden in i olyckliga förhållanden med män. Sedan kämpar de för att få dessa dödsdömda förhållanden att fungera - genom att älska mannen ännu mer. Varför?

Robin Norwood, amerikansk psykoterapeut, beskriver i sin bok det psykologiska mönster som gör att visa kvinnor tvångsmässigt söker sig till - och envist håller fast vid - män som på olika sätt gör dem illa.
När förälskelsen betyder smärta, då älskar man för mycket. När ens samtal med nära vänner mest handlar om honom, hans problem, hans tankar, hans känslor - och nästan alla ens meningar börjar med "han" ...då älskar man för mycket.

I de här olyckliga situationerna, när ens partner är olämplig, likgiltig eller otillgänglig och man ändå inte kan avstå från honom, tenderar många att vilja ha honom ännu mer, behöva honom ännu mer. Vårt älskande gör oss då till missbrukare. Och alla har vi ett behov av att förneka det som är för smärtsamt eller känns för hotfullt för oss. Förnekandet är ett naturligt medel för självförsvar, och det verkar automatiskt och oombett. Boken vill synliggöra dessa destruktiva mönster och ger råd och tips om konkreta åtgärder man kan vidta för att förändras.


- - - - - - - - - - - -

Jag har försökt hitta en länk till er som läser dit ni kan vända er för att köpa den här boken, men tyvärr verkar den ha utgått ifrån de flesta internetbokhandlarnas sortiment. Vilket är hemskt tråkigt för denna boken är otroligt bra. Men jag vet att man kan låna den på många bibliotek. Så känner du dig träffad av texten om boken och intresserad vill läsa mer så kila iväg och låna den på närmsta bibliotek.


Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer

"Somliga forskare tror det finns en evolutionär grund för detta. Om det i första hand är kvinnor som tar hand om avkomman är de tvungna att komma ihåg riskfyllda situationer, som till exemple vilka växter som är farliga och vilka vattenhål som sabeltandade djur redan har valt ut åt sig. Av likartade evolutionära orsaker äger män inte den förmågan. Om en man minns exakt hur rädd han var under den senaste mammutjakten blir han mycket mindre tänd på att ge sig ut igen, och det är inte vad man vill ha när middagen hänger på att han inte låter sig skrämmas."
(Marianne J. Legato, ur boken Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer; sid. 88)
                                               


Dessa stycken (den ovan och den nedan) är hämtade ifrån en otroligt intressant bok som jag läste med förtjusning nu i sommar! Det handlar mycket om likheter och skillnader hos män och kvinnor från det biologiska perspektivet. Varför vi gör som vi gör kan kanske kopplas till vårt biologiska och de egenskaper som skapats och funnits kvar från evolutionen.

"Det finns vissa tecken på (vilket framgår av själva titeln på den här boken) att kvinnor har lättare att minnas vad som sagts än män. Det blir aldrig så uppenbart som under ett gräl! En gång under en diskussion med en man jag höll ihop med bad han mig ironiskt - han var advokat - att "läsa upp hans sista uttalande" som om han hade frågat stenografen under en rättegång. Det kunde jag och gjorde också.
Kvinnor har högre blodtillförsel till vissa delar av hjärnan, bland annat till de områden som styr talet. Det är enligt forskare ett av skälen till att kvinnor har lättare att minnas tal både omedelbart och efter en viss fördröjning, vilket har visats i många undersökningar.
Undersökningar av blodgenomströmningen hos kvinnor och män som fått i uppgift att komma ihåg berättelser och listor med ord visar att när kvinnor lägger en berättelse på minnet ökar blodtillförseln i det område av hjärnan som arbetar med att systematisera och skapa begrepp av det de hört. Det gör minnet av berättelsen lättare kan "paketeras", delas upp och skäras i bitar för att kunna lagras effektivt och senare tas fram. Båda könen hade kvar informationen under lång tid, vilket visar att båda hade lika lätt att lagra information. Men kvinnor hade lättare än män att komma ihåg både berättelserna och listorna med ord direkt efter att de fått höra dem."
(Marianne J. Legato, ur boken Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer; sid. 86-87)

Genom att titta på våra likheter och olikheter, kan vi män och kvinnor, killar och tjejer, lättare förstå varandra och ha lite mer tolerans. Det vi ofta glömmer är att det egentligen inte finns något rätt och fel i livet, det finns bara mångfald. Det som jag tycker är rätt kanske inte alls passar dig som läser. Vi kanske inte delar uppfattningar, men det gör dem inte mindre sanna för det.


Är du rädd?

Detta kommer ifrån en otroligt bra bok som heter: Rum för dig av Lisa Fabre. Hon är som en guru för mig och denna boken är min bibel. Den hjälpte mig genom en lång och mycket jobbig period i mitt liv. Alla bör läsa den enligt mig! Klicka här för att köpa boken.

"Det är skillnad på självägd kärlek och rädd kärlek. Självägd är kärleken om du kan ge av den utan att efteråt drabbas av en tomhetskänsla. Du upplever att den i själva verket ökar när du ger av den och att du aldrig kan förlora den. En god vän sa en gång att orden "jag älskar dig" så ofta blir till en fråga istället för att vara en gåva. Om det bara finns rädsla bakom vår kärlek och vi är beroende av den andres gensvar, kan den inte göra oss starka. Rädd blir kärleken om du inte älskar dig själv först och främst, utan är beroende av andra människors kärlek för att kunna acceptera dig själv. Du behöver älska dig själv för att kunna ge kärlek till någon annan. Om du älskar dig själv kommer du alltid att känna dig trygg. Du kommer inte att i första hand oroa dig över hur den andre personen tar emot din kärlek eller besvarar den, utan vara stolt och glad över att du känner som du gör." (Lisa Fabre - Rum för dig)
På bilden: Lisa Fabre 
(bilden hittades via google.se)

RSS 2.0